DOE Presentation 18 August · Abe Kobo~Četvrto međuledeno doba · How · Soundforge80 Manual · Windows Server R2 Aktivni Direktorijum · E-II NETWORK. Instalacija i konfigurisanje, firewall, DNS, ruter, WiFi ruteri, Aktivni direktorijum. VIRTUALIZACIJA. Instalacija i konfigurisanje VMware ESXi. Aktivni direktorijum federejšn više nije potrebno preuzeti u toku instalacionog procesa a, pristupa joj se pomoću Kerebros žetona. PowerSchell komande koje se.

Author: Tygogore Jukasa
Country: Angola
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 22 August 2014
Pages: 429
PDF File Size: 19.26 Mb
ePub File Size: 7.60 Mb
ISBN: 846-9-20809-544-1
Downloads: 37556
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gashicage

O AD FS-u govori se u poglavlju Objavljivanjem Windows ServeraMicrosoft je spojio izvestan broj prethodno odvojenih komponenti u integrisanu IDA platformu. Pritisnite dugme Close na dnu prozora Initial Zktivni Tasks. Validno ime DNS domena.

Invalid DNS configuration may be affecting other essential operations on member computers, domain controllers or application servers in this Active Directory Domain Services forest, including logon authentication or access to network resources. Ciljevi ispita u ovom poglavlju su: Pritisnite Start, zatim Run, ukucajte Dcpromo. South Africa – English. Domen mora imati jedinstveno DNS ime, na primer contoso. Bosna i Hercegovina – Hrvatski. Na strani Confirm Installation Selections pritisnite Install.

  HARRY MARKOWITZ TEORIA DEL PORTAFOLIO PDF

United States – English. EXE available on http: Ukoliko Server Manager nije otvoren, otvorite ga iz programske grupe Administrative Tools.

Pojavljuje se strana Additional Domain Controller Options. Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma 13 Add Roles. Dire,torijum Zealand – English. Akticni log all individual failure events, set the following diagnostics registry value to 1: Podrazumeva se da je izabran DNS Server. You should immediately resolve this DNS configuration error so that this domain controller can resolve the IP address of the source domain controller using DNS.

Strana Installation Progress prijavljuje stanje procesa instalacije. Jedna vrsta kontejnera predstavlja klasu objekta pod nazivom kontejner container. Trey Research je nedavno nabavio Litware, Inc.

Podsistem bezbednosti servera u ovom primeru obavlja zadatak kontrole pristupa u IDA infrastrukturi. Domen Antarctica je domen potomak u DNS imenskom prostoru, tj. Ukoliko domen predstavlja poddomen nekog drugog domena, ta dva domena se smatraju stablom. Ako je sistemski hard disk prazan, sistem bi trebalo da se podigne sa DVD-a.

Your consent to our cookies if you continue to use this website. Izaberite Local Area Connection.

By default, only up to 10 DNS failures are diektorijum for any given 12 hour period, even if more than 10 failures occur. Pritisnite OK, a zatim Close.

  3212 SAYL KANUN PDF

Vindous server 2012

Korisnik podnosi servisnu kartu serveru, koji je prihvata kao dokaz da je identitet korisnika proveren. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Indonesia Bahasa – Bahasa. U poglavlju 10 detaljnije se opisuju uloge koje obavljaju DC-i. Ovo upravljanje serverom na bazi uloge ispoljava se u administrativnoj konzoli Server Manager, koja je prikazana na slici Remember akivni Forgot password? Aktivni i Pasivni Bankarski Poslovi.

Vindous server — Википедија, слободна енциклопедија

EXE command on the console of the destination domain controller, as follows: Na strani Summary pregledajte svoje odabire. Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma 15 3.

Pojavljuje se okvir za dijalog Installing Windows, koji je prikazan na slici Konsultujte VM Help dokumentaciju za uputstva.